Data publikacji w serwisie:

Ćwiczenia Terenowe Regionalne – Polska Północno-Wschodnia

W dniach 24 – 29 sierpnia studenci specjalności geoanaliza społeczno-ekonomiczna odbyli ćwiczenia terenowe regionalne na obszarze Polski Północno-Wschodniej. Wyjazd na praktyki był wspólnym działaniem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, w którym uczestniczyli studenci kierunku geografia oraz kierunku zarządzanie środowiskiem.

Program praktyk obejmował zagadnienia geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej oraz ochrony środowiska. Trasa ćwiczeń obejmowała m.in.: Poznań – Toruń – Węgorzewo – Kętrzyn – Świętą Lipkę – Reszel – Krutyń – Mrągowo – Suwałki – Wigry – Sejny – Gołdap – Mikołajki – Olsztyn – Poznań. Kierownikiem ćwiczeń był prof. Andrzej Macias, a w skład zespołu prowadzących wchodzili: prof. Małgorzata Mazurek, dr Sylwia Bródka, prof. Waldemar Ratajczak i prof. Paweł Churski. Studenci mieli możliwość zapoznania się z uwarunkowaniami środowiskowymi oraz społeczno-gospodarczymi determinującymi rozwój północno-wschodnich krańców Polski. Przygotowane przez studentów referaty (wygłaszane i omawiane w terenie) oraz sprawozdanie obejmujące zrealizowany program stanowić będą podstawę przygotowania przez każdego uczestnika zajęć raportu będącego podstawą zaliczenia tych ćwiczeń. Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia odbywały się przy zachowaniu wszystkich rekomendacji służb sanitarnych oraz władz rektorskich i dziekańskich.