Data publikacji w serwisie:

Biblioteka Collegium Geographicum UAM - zasady organizacji pracy

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020, wprowadzającym zakaz udostępniania zbiorów przez biblioteki publiczne i naukowe, decyzją Prorektora UAM prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa od dnia 9-29 listopada br. zostają zamknięte biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego UAM.

Biblioteka Collegium Geographicum UAM zawiesza działalność w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek oraz dostępu do czytelni. Nadal świadczone są usługi w zakresie realizacji skanów materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętymi zasadami. Pracownicy będą świadczyć pracę rotacyjnie - dyżury jednoosobowe.