Data publikacji w serwisie:

Ankieta w ramach 14. edycji badania jakości kształcenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką do wypełnienia ankiety w ramach 14. edycji badania jakości kształcenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie od 8 maja do 30 czerwca 2023 r.

Celem corocznej ankietyzacji jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia.

Wszystkie raporty z kolejnych edycji badania znajdują się na stronie jakosc.amu.edu.pl.

Zachęcam wszystkich Państwa: Pracowniczki i Pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych, Doktorantki i Doktorantów oraz Studentki i Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do wzięcia udziału w badaniu.

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.