Data publikacji w serwisie:

50 edycja Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków w 50 edycji Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Założeniem Konkursu jest stworzenie dla absolwentów i rozpoczynających karierę młodych naukowców, czynników motywacyjnych, w postaci nagród Ministra, do dalszych prac twórczych nad opracowaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedziny objętej zakresem konkursu.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy, nagrody w postaci statuetek.

Do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii zgłaszane mogą być:

  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
  • publikacje, w postaci druków zwartych, które zostały opublikowane w Polsce w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego Konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu nr 37 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji  w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (Dz. U. MRiT poz. 40).


Wzory wniosków, Regulamin konkursu oraz niezbędne informacje są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii LINK