Data publikacji w serwisie:

13. Badanie jakości kształcenia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką do wypełnienia ankiety w ramach 13. edycji badania jakości kształcenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie do 17 lipca 2022 r.

Celem corocznej ankietyzacji jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia.

Wszystkie raporty z kolejnych edycji badania znajdują się na stronie jakosc.amu.edu.pl.

Zachęcam wszystkich pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych, doktorantów oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do wzięcia udziału w badaniu.

Anonimowa ankieta jest dostępna, również w wersji anglojęzycznej, po zalogowaniu się do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl