Data publikacji w serwisie:

Zmiana punktacji czasopism wydawanych na WGSEiGP

Zgodnie z treścią Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wzrosła liczba punktów przyznawanych za publikacje w czasopismach wydawanych na Wydziale Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Za publikację w czasopiśmie Quaestiones Geographicae autor uzyskuje 100 pkt, z kolei za opublikowanie artykułu w Biuletynie Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna przyznawane jest 70 pkt MEiN.