Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie szkolenie z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnością słuchu

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych UAM do udziału w cyklu stacjonarnych szkoleń z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnością słuchu.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 
* wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych 
* doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami 
* pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach
Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze prowadzenia zajęć, w których uczestniczą studenci z problemami słuchu. To przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami pomocnymi w pracy dydaktycznej ze studentami niesłyszącymi i niedosłyszącymi.

Celem jest także podniesienie świadomości w zakresie problemów, z którymi spotykają się studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie studiowania oraz wprowadzenie podstaw Polskiego Języka Migowego w celu ułatwienia komunikacji ze studentami G/głuchymi.


Będziemy rozmawiać m. in. o: 
· faktach i stereotypach związanych z Głuchymi i niedosłyszącymi
· problemach, z jakimi borykają się studenci niesłyszący i niedosłyszący w kontekście nauki tradycyjnej i zdalnej
· wykorzystaniu technologii w pracy z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi   
· zasadach prowadzenia zajęć dla osób z niepełnosprawnością słuchu    
· specyfice zajęć online dla studentów z niepełnosprawnością słuchu   
· specyfice zajęć bezpośrednich ze studentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi
Forma szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, będzie dostarczać nie tylko niezbędną wiedzę, ale również czerpać z doświadczeń pracowników dydaktycznych uczelni. Każde ze szkoleń składa się z dwóch 3 godzinnych spotkań oraz 2 godzin pracy w formie e-learningu. Grupy liczą 15 osób. Spotkania odbywają się stacjonarnie w Poznaniu z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. 

Terminy szkoleń  

V grupa: 20.09.2022 w godz. 9:00-11:30

27.09.2022 w godz. 9:00-11:30

Ilość miejsc w grupach ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący:

Prowadzącymi szkolenia są: 
mgr Anna Nabiałek - starszy wykładowca, Studium Językowe UAM 
mgr Joanna Nehring - wykładowca, Studium Językowe UAM 
mgr Marta Rudnicka - starszy wykładowca, Studium Językowe UAM

Zgłoszenia: https://forms.office.com/r/abwm7Aa5Fj

Warsztaty realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z: 
Dominika Hoft 
Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami 
dominika.hoft@amu.edu.pl 
tel. 61 829 1210