Data publikacji w serwisie:

Staż dr hab. Barbary Maćkiewicz w Hiszpanii

W dniach 19.09 - 12.10. 2020 dr hab. Barbara Maćkiewicz przebywa w Hiszpanii na stażu, którego finansowanie pozyskała ze środków projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (07 - Wsparcie umiędzynarodowienia kadry UAM - wyjazdy zagraniczne w ramach programu – International Junior and Senior Exchange Zadania POB5 - Konkurs: Nr: 001, Numer wniosku 001/07/POB5/0013).

W ramach stażu, badając rolnictwo miejskie w Sewilli kontynuuje ona współpracę naukową z dr Raúlem Puente Asuero. Jednym z efektów tej działalności było przedstawienie referatu pt. “Las micro-empresas de agricultura urbana en Sevilla: ¿producción inclusiva, alimentación exclusiva?” podczas kongresu  IV International Meeting of the UNESCO-UOC Chair on Food, Culture and Development UNITWIN Network and XLI International Conference Commission on the Anthropology of Food (ICAF) - "Congress on Gastronomy, Sustainability and Development", który w dniach 24-26 września odbył się w Cáceres. Z powodu pandemii, kongres miał charakter mieszany tj. częściowo odbywał się w trybie online. Poza tym referenci, również podczas prezentacji zobowiązani byli do pozostawania w maseczkach. Znak czasów.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Barbara_Mackiewicz_certificado.pdf 2.10.2020 Tomasz Herodowicz
PDF
Pobierz PDF Barbara_Mackiewicz_certificado.pdf(2.6 MB)