Data publikacji w serwisie:

Publikacja „Safety of urban park users. The case of Poznań, Poland"

Dr Emilia Bogacka opublikowała niedawno nową publikację pt. „Safety of urban park users. The case of Poznań, Poland", która stanowi rozdział w monografii wydanej przez prestiżowe, międzynarodowe wydawnictwo Routledge.

Zachęcamy do zapoznania się z całą monografią Crime and Fear in Public Places - Towards Safe, Inclusive and Sustainable Cities poświęconą poczuciu bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych, a zwłaszcza z rozdziałem dr Emilii Bogackiej: Safety of urban park users. The case of Poznań, Poland.

Publikacja powstała dzięki wsparciu dla młodych naukowców finansowanego z budżetu IGSEiGP.