Data publikacji w serwisie:

Publikacja "Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich"

Miło nam poinformować, że monografia pt. Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich pod red. Anny Kołodziejczak i Lecha Kaczmarka została wydana w serii Studia i Prace z Geografii nr 86 przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Jest ona podsumowaniem obrad XIV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich", które odbyło się w październiku 2019 r. w Szreniawie.

W prezentowanej monografii zamieszczono dziesięć artykułów podejmujących tematykę badawczą związaną z gospodarowaniem gruntami na obszarach wiejskich. Składa się ona z dwóch części. W pierwszej poruszono problemy gospodarki gruntami z punktu widzenia planowania przestrzennego, geodezyjnego. Druga część poświęcona jest tematyce użytkowania gruntów na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Problematyka ta stanowi ważny nurt badań nad obszarami wiejskimi. Należy pamiętać  o tym, że zarządzanie gruntami i krajobrazem powinno opierać się nie tylko na dobrej znajomości warunków środowiskowych, ale również na ocenie predyspozycji danego terenu do pełnienia określonych nowych funkcji. W związku z tym prawidłowe gospodarowanie gruntami na terenie gmin wiejskich jest kluczem do stworzenia harmonijnej przestrzeni, ochrony lokalnych zasobów oraz walorów środowiska przyrodniczego, jak też zaspokojenia potrzeb społecznych.

Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowanego z budżetów Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu i Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.