Data publikacji w serwisie:

Prof. Tomasz Kaczmarek w nowym składzie Rady Doskonałości Naukowej

W dniach od 1 do 30 września 2023 roku odbywało się głosowanie w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej (RDN) drugiej kadencji. Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w jego wyniku jednym z przedstawicieli dyscypliny: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna został prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – pracownik naszego Wydziału.
W Radzie Doskonałości Naukowej zasiądą również prof. dr hab. Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN) oraz prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Wszyscy trzej profesorowie byli członkami RDN również w pierwszej kadencji. Jesteśmy przekonani, że korzystając ze zdobytego doświadczenia będą nas godnie reprezentować w pracach Rady na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej.
Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym przedstawicielom w RDN oraz życzymy im dalszych sukcesów i satysfakcji z pełnienia tej funkcji!