Data publikacji w serwisie:

Prof. Tadeusz Stryjakiewicz w nowej Radzie Uczelni

Na posiedzeniu Senatu UAM w dniu 21 grudnia 2020 powołana została nowa, dziewięcioosobowa Rada Uczelni UAM, w której pracę będzie kontynuował pracownik naszego Wydziału - prof. Tadeusz Stryjakiewicz.

Ponadto w Radzie zasiadać będą dotychczasowi członkowie: prof. Rafał Drozdowski i prof. Katarzyna Meller z UAM, a także: Filip Bittner, wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Paweł Chudziński - prezes spółki Aquanet S.A. i Anna Hryniewiecka - dyrektor Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Po raz pierwszy w Radzie znajdzie się prof. Marek Nawrocki, prorektor w poprzedniej kadencji na naszym Uniwersytecie, zajmujący się m.in. sprawami cyfryzacji. W skład Rady, zgodnie z ustawą, wchodzi także osoba pełniąca funkcję przewodniczącego lub przewodniczącej Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest nią pani Daria Kamrowska z Wydziału Fizyki. Przewodniczącym Rady nadal będzie prof. Remigiusz Napiecek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy wyboru!