Data publikacji w serwisie:

Pracownicy Wydziału ponownie we władzach Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska

W dniu 25 czerwca odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2020-2023 wybrano dr. Tomasza Kossowskiego, a do Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2020-2023 prof. Pawła Churskiego. Należy przypomnieć, że pracownicy Wydziału wchodzili w skład grona założycieli Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska i nieprzerwanie działają w strukturach jego władz.

W skład Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybrało:

A. Żółtaszek,

Z. Przygodzkego,

M. Turałę,

A. Ochojskiego,

T. Kossowskiego,

D. Kociubę

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybrało:

M.E.Sokołowicza,

J. Danielewicz,

A. Nowakowską.

W skład Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybrało:

P. Churskiego,

K. Heffnera,

E. Kusideł.