Data publikacji w serwisie:

Pracownicy Wydziału laureatami konkursu „BADANIA NAD COVID-19”

W ramach laureatów konkursu „Badania nad COVID-19” ogłoszonego przez J.M. Rektora znalazły się trzy projekty przygotowane przez naszych pracowników.

1. Zróżnicowanie postaw społecznych w sferze usług edukacyjnych w czasie pandemii – prof. Jan Hauke, prof. Anna Tobolska,dr Emilia Bogacka,dr Justyna Weltrowska,

2. Wirtulna Rzeczywistość jako bezpieczna przestrzeń społeczna w czasie pandemii dr Michał Rzeszewski, dr Leighton Evans (Swansea University, UK)

3. Wpływ pandemii na pozycję cudzoziemców na rynku pracy dużej aglomeracji miejskiej – prof. Paweł Churski, dr Marcin Woźniak, dr Marta Łuczak (OGiRP AP), dr Olena Shelest-Szumilas (OGiRP AP), mgr Hanna Kroczak (OGiRP AP)

Serdecznie gratulujemy!

Pełne wyniki konkursu znajdą Państwo pod adresem: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/covid-19-wyniki-konkursu-na-projekty-badawcze