Data publikacji w serwisie:

Praca dr Edyty Bakowskiej-Waldmann wyróżniona w konkursie pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

Z dumą informujemy, że praca dr Edyty Bąkowskiej-Waldmann "Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej", przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka, została wyróżniona w konkursie pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. Autorce oraz promotorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Do konkursu wpłynęło 12 prac, które zostały poddane ocenie przez członków Kapituły konkursu oraz ekspertów zewnętrznych. Pięć najwyżej ocenionych prac zostało zakwalifikowanych do dalszego etapu konkursu. W toku dyskusji i po przeanalizowaniu ocen eksperckich Kapituła podjęła jednogłośnie decyzje o przyznaniu dwóch nagród głównych (dwa równorzędnej pierwsze miejsca w Konkursie), jednego miejsca trzeciego oraz dwóch wyróżnień.

Miejsca pierwsze (dwa równorzędne) zdobyli (kolejność laureatów alfabetyczna):

  • dr Hanna Obracht-Prondzyńska za pracę Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji, promotor prof. dr hab. Piotr Lorens, praca obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,
  • dr Paweł Sudra za pracę pt. Studium metodologiczno-empiryczne procesów rozpraszania i koncentracji zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku, promotor: prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, praca obroniona w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Miejsce trzecie zdobyła: dr Katarzyna Nowakowska za pracę Inwestycje budownictwa mieszkaniowego a kształtowanie miasta zwartego, promotor dr hab. Waldemar W. Budner, prof. UEP, praca obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Kapituła przyznała także dwa wyróżnienie dla (kolejność alfabetyczna):

  • dr Edyty Bąkowskiej-Waldmann za pracę Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej, promotor prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, praca obroniona na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • dr Kingi Mazurek-Matuszewskiej za pracę Trwałość pokrycia terenu na obszarach o zróżnicowanej antropopresji, promotor dr hab. Renata Dulias, prof. UŚ, praca obroniona na Uniwersytecie Śląskim.

Wyniki konkursu zostały zatwierdzone przez Prezydium KPZK PAN na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2021. Uroczyste wręczanie dyplomów Autorom i Promotorom nagrodzonych prac odbędzie się na najbliższym Posiedzeniu Plenarnym Komitetu (planowane jest ono na koniec września 2021).