Data publikacji w serwisie:

Pomoc dla rodziny ś.p. dr. Jędrzeja Gadzińskiego

W  lipcu 2020 roku odszedł od nas przedwcześnie, przegrywając walkę z chorobą nowotworową nasz Kolega Jędrzej Gadziński. Był niezwykle uzdolnionym i aktywnym pracownikiem naukowym i dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a przy tym niezwykle życzliwym Kolegą, zawsze chętnym do niesienia pomocy innym.

Pamiętając o Nim, z potrzeby serca i przyjaźni chcielibyśmy wspomóc finansowo jego synów, 4-letniego Jeremiasza i rocznego Jonasza. Wspólnie z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, inicjujemy zbiórkę, której celem jest zapewnienie comiesięcznego wsparcia, umożliwiającego wychowanie i późniejsze kształcenie Dzieci.  Naszą idea jest  zbieranie na ten cel niewielkich kwot (np. wartości filiżanki kawy, czy  słodyczy), ale wpłacanych regularnie (np. w formie zlecenia stałego, comiesięcznego przelewu). Społeczność Geografów i naszych Przyjaciół  jest liczna, zatem wspólnie z tych symbolicznych kwot możemy złożyć się na fundusz wsparcia dla Synów Jędrzeja.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w nasza inicjatywę.

Konto Caritas Archidiecezji Poznańskiej:

nr 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297, koniecznie wpisując w tytule przelewu: Pomoc dla Rodziny Jędrzeja Gadzińskiego

Dziękujemy!

Koleżanki i Koledzy
z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Poznaniu.