Data publikacji w serwisie:

Podsumowanie Seminarium Geografii Społecznej pt. „Człowiek, przestrzeń i miejsce”

Dnia 27 stycznia 2021 roku na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej odbyło się Seminarium Geografii Społecznej pt. „Człowiek, przestrzeń i miejsce”. Głównym celem wydarzenia było zapewnienie pola do wymiany doświadczeń, koncepcji i wiedzy pomiędzy młodymi naukowcami i ekspertami stwarzającego szansę na merytoryczną dyskusję w gronie osób skupionych w środowisku naukowym na co dzień zajmujących się prowadzeniem badań w ramach nauk humanistycznych i społecznych, a szczególnie geografii społecznej.

W Seminarium uczestniczyło ponad 200 osób z 40 różnych instytucji w Polsce. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy w tak interdyscyplinarnym gronie podjąć inspirującą dyskusję na gruncie nauk społecznych i humanistycznych.

Wydarzenie zostało otwarte przez Dziekana WGSEiGP prof. dr hab. Pawła Churskiego. Następnie mowę wprowadzającą w tematykę geografii społecznej przedstawił dr hab. Artur Bajerski prof. UAM. W trakcie całego wydarzenia mieliśmy przyjemność posłuchać prelekcji wygłoszonych przez zaproszonych ekspertów w ramach trzech sesji tematycznych:

  1. Przestrzeń i miejsce
  2. Przestrzeń publiczna i zachowania przestrzenne człowieka
  3. Cyfrowe wytwarzanie miejsc - w kierunku miejsca niematerialnego?

Na zakończenie Seminarium przedstawiony został przez prof. dr hab. Marka Dutkowskiego referat podsumowujący pt. „Umiejscawianie w różnych typach przestrzeni”.

Zapraszamy Państwa do śledzenia kanału YouTube WGSEiGP oraz profilu Facebook Seminarium Geografii Społecznej gdzie systematycznie będziemy upubliczniać nagrania z wydarzenia.

Przypominamy również o możliwości nadsyłania artykułów do numeru specjalnego czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, którego tematyka poświęcona zostanie zagadnieniom poruszanym podczas Seminarium. Szczegóły znajdują się w TUTAJ.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność, inspirującą dyskusję i zapraszamy na kolejną edycję Seminarium Geografii Społecznej!