Data publikacji w serwisie:

Oferta stypendialna Ambasady Francji w Polsce

Ambasada Francji w Polsce podała informacje o dwóch ofertach stypendialnych skierowanych do pracowników naukowych.

Pierwsza dotyczy pracowników naukowych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Termin składania dokumentów upływa 11 lutego 2021.

Druga propozycja dotyczy uczestnictwa w projekcie "Europa Środkowa w obliczu pandemii" (termin nadsyłania streszczeń:14.12.2020).