Data publikacji w serwisie:

Nowoczesne usługi w ujęciu przestrzennym i ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym

"Nowoczesne usługi w ujęciu przestrzennym i ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym" to tytuł najnowszej monografii autorstwa dr Joanny Dominiak

Książka jest poświęcona nowoczesnym usługom, które przedstawia się na tle przemian zachodzących w sferze usług. W pracy podejmuje się próbę określenia ich roli w rozwoju społeczno-gospodarczym w dobie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Analiza rozwoju nowoczesnych usług prowadzona jest w różnych skalach przestrzennych - na poziomie państw Unii Europejskiej, w układzie województw w Polsce oraz w województwie wielkopolskim. Tematyka ta stanowi ważny nurt badań w światowej literaturze przedmiotu i wpisuje się w trwającą w literaturze dyskusję teoretyczną nad przemianami strukturalnymi w usługach, rozwojem nowych usług oraz innowacyjnością usług.