Data publikacji w serwisie:

Nowa organizacja pracy na Wydziale od dnia 9 listopada 2020

Treść listu ogólnowydziałowego z dnia 6.11.2020 określającego zasady organizacji pracy Wydziału od dnia 9.11.2020.

Szanowni Państwo,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, postępującymi ograniczeniami dotyczącymi różnych sfer życia społecznego, a także nowymi wytycznymi Władz Uczelni, od poniedziałku (9.11) zmieniamy sposób organizacji pracy na naszym Wydziale. Informuję, że:

  1. Biuro Obsługi Wydziału będzie obsługiwane on-site przez jedną dyżurującą osobę (wymiennie p. Monika Herodowicz lub p. Marta Mitręga-Szcześniak). Pozostali pracownicy (p. Martyna Kudłak i p. Katarzyna Zapotoczna) będą pracować zdalnie.
  2. Pracownicy inżynieryjno-techniczni będą pracować zdalnie, z wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji obecności na Wydziale wynikającej z konieczności wykonania swoich zadań zawodowych (w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym i/lub dziekanem), niemożliwych do realizacji w trybie pracy zdalnej.
  3. Wszyscy pozostali pracownicy będą proszeni do ograniczenia obecności na Wydziale jedynie do nadzwyczajnych sytuacji wynikających z konieczności wykonania swoich zadań zawodowych, niemożliwych do realizacji w trybie pracy zdalnej.

Jednocześnie informuję, że aktualnie nie ma potrzeby występowania o zgodę na wejście do budynku. Jeżeli ta sytuacja się zmieni będę Państwa informował.

Uważajcie na siebie i Waszych Najbliższych. W każdej sprawie, w której będziemy mogli pomóc jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Paweł Churski
Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej