Data publikacji w serwisie:

"Neolokalizm a preferencje konsumentów piwa rzemieślniczego w Polsce – sondaż diagnostyczny" - nowy projekt NCN

Miło nam poinformować, że nasz pracownik - dr inż. Bartosz Wojtyra uzyskał finansowanie badań w ramach konkursu MINIATURA 4  (Narodowe Centrum Nauki). Celem projektu realizowanego jako badanie pilotażowe/wstępne w formie sondażu diagnostycznego będzie określenie znaczenia neolokalizmu w preferencjach konsumentów piwa rzemieślniczego w Polsce, a więc próba odpowiedzi na pytanie o istotę tej koncepcji po stronie popytowej rynku.

Problem badawczy nawiązuje do zjawiska tzw. piwnej rewolucji polegającej na dynamicznym wzroście rynku piwa rzemieślniczego na świecie, w tym również w Polsce po 2011 r. (ang. craft beer revolution). Utworzenie niszy na oligopolistycznym rynku piwa zgodnie z resource partitioning model wypełnia potrzebę różnorodności i jest odpowiedzią na postępującą homogenizację piwa i dominację międzynarodowego jasnego lagera na rynku. Wśród dodatkowych przyczyn rozwoju piwnej rewolucji, obok wyżej wymienionych, a także globalizacji czy rozwoju piwowarstwa domowego, wskazuje się m.in. wzrost znaczenia tzw. neolokalizmu, koncepcja, która tłumaczy próbę stworzenia poczucia lokalnej tożsamości i związku z miejscem, w którym powstaje dany produkt. Wiąże się ona z powrotem do lokalnych tradycji, podkreśla lokalność na zglobalizowanym rynku. W kontekście rynku piwa rzemieślniczego wskazuje się na znaczenie małych, lokalnych browarów, które starają się wspierać tę ideę i podkreślać swoją odrębność w stosunku do piw koncernowych i związek z lokalnością w marketingu.

Biorąc pod uwagę: (1) wysoką cenę piwa rzemieślniczego w stosunku do zarobków w Polsce, która spowodowała wykształcenie się dominującej grupy tzw. beergeeków (entuzjastów), wśród których sprawdza się głównie tzw. hyperdifferentiation marketing, nastawiony na dostarczanie szerokiego wachlarza produktów i mniejszą lojalność wobec marki, (2) wstępną fazę rozwoju branży piwa rzemieślniczego, której udział w rynku jest niewielki, (3) wyjątkowo duży udział browarów kontraktowych w rynku, (4) długoletnią strategię „fałszywej tożsamości regionalnej” (multi-tier) koncernów piwowarskich, polegającą na łączeniu marek globalnych i lokalnych,  postawiono następującą hipotezę H1: Neolokalizm ma większe znaczenie w grupie sporadycznych niż regularnych konsumentów piwa rzemieślniczego.

Ponadto postawiono następujące pytania badawcze dotyczące rynku piwa rzemieślniczego: (1) Jakie elementy neolokalizmu w strategii browarów mają znaczenie dla konsumentów regularnych i sporadycznych? (2) Jakie inne czynniki mają znaczenie dla konsumenta podczas wyboru piwa? (3) Jakie są cechy charakterystyczne regularnych i sporadycznych konsumentów piwa rzemieślniczego w Polsce?