Data publikacji w serwisie:

Nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Nagród Rektora III stopnia dwóm pracownikom naszego Wydziału - mgr inż. Aleksandrze Gałce oraz mgr. inż. Krystianowi Kolińskiemu.

Mgr inż. Aleksandra Gałka wykazuje bardzo duże zaangażowanie w powierzone Jej obowiązki w szczególności przez ostatni rok z wielką skrupulatnością doprowadziła do uporządkowania spraw związanych z ewidencją majątku wydziału. Ponadto Pani Aleksandra Gałka wspiera wydział w pracach technicznych związanych z realizacją wieloautorskiej monografii w wydawnictwie Springer. Dodatkowo jest członkiem wydziałowego zespołu ds. promocji i bierze bardzo aktywny udział w promowaniu wydziału w mediach społecznościowych.

Mgr inż. Krystian Koliński wykazał się wielkim zaangażowaniem w obsługę i wsparcie techniczne pracowników wydziału przede wszystkim w przeprowadzaniu zdalnej dydaktyki. Również czynnie uczestniczył we wszystkich zebraniach wydziału oraz posiedzeniach Rady Naukowej Dyscypliny. Organizował techniczne zaplecze i wspierał wszystkie obrony doktoratów organizowane na wydziale. Fakt, że wydział działa sprawnie w trybie zdalnym to przede wszystkim jego zasługa. Ponadto Pan Krystian jest członkiem wydziałowego zespołu ds. promocji i bierze bardzo aktywny udział w promowaniu wydziału w mediach społecznościowych.

W imieniu społeczności Wydziału dziękujemy za Waszą pracę i zaangażowanie oraz gratulujemy otrzymanego wyróżnienia.