Data publikacji w serwisie:

Możliwość zamawiania skanów w bibliotece Collegium Geographicum

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem Biblioteki, do odwołania zostaje uruchomiona usługa zamawiania kopii elektronicznych z zasobów biblioteki wydziałowej.

Usługa jest adresowana do pracowników, doktorantów i studentów wydziału.

Ogólne zasady składania zamówień:

1 - zamówienia przyjmowane są na adres e-mail biblioteki bibgeogr@amu.edu.pl

2 - zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne tj. w przypadku:

- fragmentu książki (tylko ze statusem dostępna): autor, tytuł, rok wydania, ISBN, zakres stron, sygnaturę książki z katalogu on-line;

- artykułu z czasopisma: tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, autor i tytuł artykułu, zakres stron, sygnaturę czasopisma z katalogu on-line;

3  -  limit jednego zamówienia nie powinien przekraczać 30 stron;

4 - zamówienia będą realizowane wg kolejności wpływów, jednak z uwzględnieniem możliwości technicznych i personalnych;

5 - przed wysłaniem zamówienia należy pamiętać o sprawdzeniu dostępu do publikacji w zasobach zdalnych. Publikacje dostępne on-line nie będą skanowane.

Biblioteki zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli jest ono niezgodne z prawem, ma służyć celom komercyjnym lub przekracza możliwości techniczne biblioteki.

Obsługujemy wyłącznie zamówienia przysłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl.