Data publikacji w serwisie:

Kurs COREL-Draw dla pracowników (11-12.12.2021)

Informujemy o kursie COREL-Draw dla pracowników badawczo-dydaktycznych, który odbędzie się w dniach 11 i 12 grudnia br. (sobota, niedziela), w godz. od 8.00 do 15.30, w Coll.Geographicum w sali 20. Zachęcamy do uczestnictwa w kursie, który poprowadzi firma szkoleniowa PROCAD z Gdańska i która zapewnia też odpowiednie certyfikaty.

Kurs został zaplanowany dla maksymalnie 12 osób, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy zbierane są drogą mailową na adres: anna.tobolska@amu.edu.pl.

Kurs jest realizowany w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, nr POWR.03.05.00-00-Z303/17, zad.9 . „Wzmocnienie oferty edukacyjnej potencjału dydaktycznego WNGiG w kontekście wyzwań otoczenia społeczno-gospodarczego – dla kierunku geografia studia I-stopnia”