Data publikacji w serwisie:

Kolejne konkursy w ramach ID-UB – laureaci WGSEiGP oraz możliwości aplikacji

W ramach rozstrzygniętych kolejnych konkursów ID-UB w gronie laureatów znaleźli się pracownicy naszego Wydziału. Wykaz pozyskanych grantów udostępniamy w naszej BAZIE. Serdecznie gratulujemy naszym koleżankom i kolegom.

Jednocześnie informujemy, że 15 września otwarto nowe, wysokobudżetowe konkursy ID-UB obejmujące trzy działania (zadania) projektu:

Konkurs nr 7, którego celem jest wsparcie najbardziej produktywnej naukowo doświadczonej oraz młodej kadry badawczej (premie okresowe; Zadania/Działania 5. oraz 9. ID-UB).

Konkurs nr 8, adresowany do pracowników i doktorantów UAM, wspierający publikowanie w prestiżowych czasopismach naukowych (premie za publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych; Zadanie 8. ID-UB).

Budżet obu konkursów to łącznie 36 mln złotych. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków można odnaleźć na stronie ID-UB w Intranecie: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/ (w zakładkach „Aktualne konkursy" oraz „Dokumenty udostępnione"). Osoby przygotowujące aplikacje do tych konkursów prosimy o wpisanie ich do naszej BAZY w zakładce „bieżące aplikacje”.

Należy podkreślić, że dotychczasowa nasza aktywność w ramach konkursów ID-UB pozwoliła pozyskać ponad 190 000 zł zwiększając pulę środków przeznaczoną na prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich wyników. Zachęcamy do systematycznego korzystania z możliwości jakie tworzy nam status Uniwersytetu Badawczego.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Konkurs IDUB - laureaci.xlsx 21.09.2020 Tomasz Sowada
XLSX
Pobierz XLSX Konkurs IDUB - laureaci.xlsx(14.0 KB)