Data publikacji w serwisie:

Grant obliczeniowy PCSS dla pracowników WGSEiGP

Z przyjemnością informujemy, że zespół badawczy w składzie: Michał Dzięcielski, Adam Radzimski i Marcin Woźniak uzyskał grant obliczeniowy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Temat grantu to: „Wykorzystanie Dużych Zbiorów Danych oraz Internetu Rzeczy do Analizy Zrównoważonych Form Transportu”. Czas realizacji – 12 miesięcy.

W ramach badań pilotażowych, w 2019 roku wykonawcy grantu, pobierali dane o wykorzystaniu rowerów miejskich w Poznaniu, w okresie od maja do października. Przez ten czas zebrano ponad 19 240 000 pozycji GPS rowerów miejskich. Firma Nextbike będąca operatorem systemu w Poznania działa w około 200 różnych miastach na świecie. Posiada stacje w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Australii. Mając doświadczenia z badań pilotażowych dla Poznania, wykonawcy zamierzają przeprowadzić analizy dla większej liczby miast. Najważniejsze cele naukowe projektu to: analiza przestrzennego rozkładu podróży rowerami w miastach znajdujących się w różnych rejonach świata; określenie związku rowerów miejskich z transportem publicznym (GTFS) w wybranych miastach; analiza zachowania użytkowników rowerów miejskich w okręgach przemysłowych, takich jak Zagłębie Ruhry w Niemczech; zbadanie wykorzystania rowerów w lokalizacjach atrakcyjnych turystycznie.


Rocznie, dla pojedynczego, dużego systemu rowerów miejskich, uzyskuje się około 25 GB danych. Bardzo trudno jest prowadzić badania na tę skalę na komputerach stacjonarnych. W związku z tym zasadne jest wykorzystanie zasobów dostępnych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym (PCSS). Maszyna wirtualna udostępniana przez PCSS będzie wykorzystywana do ciągłego pobierania danych, natomiast analiza wyników będzie przeprowadzona z użyciem procesorów superkomputera „Orzeł/Eagle”.


Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest znanym w skali międzynarodowej węzłem europejskiej przestrzeni badawczej w zakresie infrastruktury informatycznej nauki oraz ważnym centrum badawczo-rozwojowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT – Information and Communication Technologies). Zbudowany przez Centrum Komputerów Dużej Mocy klaster obliczeniowy „Orzeł/Eagle” jako drugi najszybszy komputer w Polsce i 79 najszybszy komputer na świecie znalazł się na globalnej liście najszybszych komputerów (TOP 500) z listopada 2015 r. Składa się on z ponad 1000 węzłów o łącznej mocy obliczeniowej ponad 1,4 PFlops, zawierających łącznie prawie 33 tys. rdzeni i 300 TB pamięci operacyjnej. Klaster korzysta też z 7,5 PB przestrzeni dyskowej i 47 PB pamięci masowej w chmurze (https://www.pcss.pl/o-nas/czym-jest-pcss/ ).


Instrukcję składania wniosku o grant obliczeniowy w PCSS można znaleźć na stronie: https://hpc.man.poznan.pl/instrukcja_kdm.pdf