Data publikacji w serwisie:

"Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej" - nowe działanie naukowe finansowane ze środków NCN

Miło nam poinformować, że dr Emilia Bogacka uzyskała finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 5 (Narodowe Centrum Nauki). Celem działania naukowego jest badanie wstępne/pilotażowe określające uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej.

W miastach, szczególnie tych z dobrze rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną, dużo ludzi przemieszcza się w różnych celach za pomocą środków komunikacji miejskiej. Korzystanie z nich wiąże się z użytkowaniem wielu elementów przestrzeni publicznej. Już jeden przejazd autobusem albo tramwajem wiąże się z kontaktem z przystankiem komunikacji miejskiej (dwukrotnie – w oczekiwaniu na środek komunikacji publicznej i po jego opuszczeniu) i jego bezpośrednią okolicą, w tym z przejściami podziemnymi, windami, toaletami publicznymi i oczywiście samym środkiem komunikacji miejskiej. W połączeniu z faktem, że przystanki komunikacji miejskiej i środki komunikacji miejskiej są częstym miejscem popełnienia przestępstwa, to zagospodarowanie tych miejsc i ich okolic, a także inni korzystający lub osoby znajdujące się czy też przechodzące w pobliżu, warunkują poczucie bezpieczeństwa użytkowników systemu transportu publicznego w mieście.

W literaturze światowej można zaobserwować zwiększone zainteresowanie zagadnieniem strachu kobiet przed przestępczością już od lat 80-tych XX wieku. Postrzeganie bezpieczeństwa przez kobiety może silnie wpływać na ich codzienne życie i podejmowane aktywności. Kobiety odczuwają silniejszy strach przed przestępczością niż mężczyźni. Badania wskazują, że jest on większy w przestrzeni publicznej niż w prywatnej. Warto również podkreślić, że kobiety są częściej ofiarami molestowania seksualnego czy też przemocy w przestrzeni publicznej. Większość badań prowadzonych w Polsce skupia się na ogólnej ocenie poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Badania dotyczące wybranych miejsc lub fragmentów przestrzeni miejskiej są nieliczne. Brakuje też prac skoncentrowanych na konkretnych grupach osób (np. kobietach/mężczyznach, młodszych/starszych itd.). To jest główną inspiracją do podjęcia badań wstępnych w tym zakresie.

Głównym celem badania wstępnego jest określenie uwarunkowań poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej na przykładzie Poznania. Szczegółowe pytania poznawcze dotyczą następujących kwestii: 1) Jak kobiety oceniają swoje poczucie bezpieczeństwa jako użytkowniczki komunikacji publicznej?, 2) Jakie są społeczne determinanty poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej?, 3) Jakie są środowiskowe determinanty poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej?, 4) Czy poczucie bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej jest zróżnicowane w zależności od pory dnia i pory roku?, 5) Czy doświadczenia wiktymizacyjne mają znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej?

Projekt dr Bogackiej został przywołany w oficjalnym komunikacie NCN dotyczącym  rozstrzygnięcia konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu TUTAJ