Data publikacji w serwisie:

Film promujący podejście Citizen Science

Podejście Citizen Science w uprawianiu nauki zakłada za kluczowe włączenie szeroko rozumianego społeczeństwa w proces tworzenia nowej wiedzy.

Otwarcie nauki na głos społeczny wzbogaca badania i wzmacnia zaufanie społeczne w stosunku do nauki. Komisja Europejska przygotowała krótki film promujący podejście Citizen Science, w którym wśród trzech przykładowych projektów stosujących to podejście znalazła się TeRRIfica realizowana m.in na naszym Wydziale.