Data publikacji w serwisie:

10 grudnia 2020 - inauguracja projektu „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce - podejście stosowane”

Uczestników spotkania powitał Dziekan prof. dr hab. Paweł Churski, który przedstawił Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Następnie spotkanie prowadzili prof. UAM dr hab. Małgorzata Stępniewska, kierownik projektu oraz prof. dr hab. Andrzej Mizgajski będący jego koordynatorem naukowym.

Podczas spotkania zaprezentowano założenia projektu, a także dyskutowano na ich temat z przedstawicielami wiodących polskich jednostek badawczych, zajmujących się badaniami poszczególnych typów ekosystemów występujących w Polsce i kategorii wartości usług ekosystemowych:

  1. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
  2. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
  3. Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży,
  4. Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN,
  5. Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie,
  6. Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  7. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,
  8. Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecni byli także przedstawiciele Norwegian Institute for Nature Research (NINA) partnera projektu ze strony Państw-Darczyńców, którzy przedstawili norweskie doświadczenia powiązane z tematyką projektu.