Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Jesús Mur

W dniu 11 września 2020 roku zmarł prof. Jesús Mur - wybitny regionalista, ekspert z zakresu ekonometrii przestrzennej, od lat zaprzyjaźniony z naszym Wydziałem.

Prof. Jesús Mur był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu w Saragossie. Kilkukrotnie gościł w murach naszego Wydziału, pełniąc m. in. funkcję wykładowcy podczas szkoły letniej ERSA. W działalności naukowej Profesora wyróżnić należy przede wszystkim prace związane z modelowaniem przestrzennym, a w szczególności z modelami dla danych panelowych i estymacją nieznanych macierzy wag przestrzennych. Pracownicy naszego Wydziału mieli zaszczyt uczestniczyć z Profesorem we wspólnych badaniach, prowadzonych m.in. podczas kilkukrotnych wizyt w Saragossie.

W imieniu Społeczności Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM składamy wyrazy żalu i szczere kondolencje rodzinie oraz wszystkim geografom.