Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. dr hab. Bronisław Kortus

W dniu 23 czerwca 2020 roku zmarł w wieku 93 lat ś.p. prof. dr hab. Bronisław Kortus, jeden z wybitnych reprezentantów polskiej geografii ekonomicznej.

Prof. dr hab. Bronisław Kortus - emerytowany pracownik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu w latach 1981–1991, wybitny reprezentant polskiej geografii ekonomicznej na forum międzynarodowym,  twórca krakowskiej szkoły geografii przemysłu, członek wielu komitetów i rad naukowych, m.in. Komisji Systemów Przemysłowych Międzynarodowej Unii Geograficznej, Niemiecko-Polskiej Wspólnej Komisji Podręcznikowej, Komitetu Nauk Geograficznych i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Człowiek niezwykle prawy, wyjątkowo skromny i życzliwy. Wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń geografów.

W imieniu Społeczności Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM składamy wyrazy żalu i szczere kondolencje rodzinie oraz wszystkim geografom.