Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. dr hab. Piotr Eberhardt

W dniu 10 września 2020 roku zmarł prof. dr hab. Piotr Eberhardt - wybitny geograf, autor studiów z dziedziny demografii oraz geografii ludności, w tym problematyki narodowościowej Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku.

Prof. dr hab. Piotr Eberhardt - od 1960 roku związany z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Od 1983  r. wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1994 wyróżniony został Nagrodą Przeglądu Wschodniego za dorobek naukowy poświęcony problematyce wschodniej, w 2002 nagrodą naukową im. Stanisława Staszica PAN, w 2004 nagrodą państwową Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe, a w 2009 nagrodą i medalem Zygmunta Glogera.

W imieniu Społeczności Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM składamy wyrazy żalu i szczere kondolencje rodzinie oraz wszystkim geografom.