Data publikacji w serwisie:

Żegnamy prof. dr hab. Bohdana Gruchmana

Z głębokim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość o śmierci

prof. zw. dr hab. Bohdana Jana Gruchmana

rektora-seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W osobie zmarłego żegnamy długoletniego, wielce zasłużonego nauczyciela akademickiego,

prowadzącego działalność naukową w obszarach ekonomicznych problemów integracji europejskiej,

rozwoju regionalnego oraz współpracy na pograniczu polsko-niemieckim.

Promotora wielu prac doktorskich.

Dyrektora Instytutu Planowania w latach 1979−1990,

Prorektora UEP w latach 1975−1981,

Rektora UEP w latach 1990−1996.

W imieniu Społeczności Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

składamy wyrazy żalu i szczere kondolencje

Rodzinie oraz wszystkim Najbliższym Pana Profesora.

Więcej informacji na stronach UE w Poznaniu: https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/zmarl-prof-zw-dr-hab-bohdan-jan-gruchman,a99242.html