Data publikacji w serwisie:

Zawody Okręgowe II etapu XLVII Olimpiady Geograficznej

W dniu 6 lutego 2021 roku w Collegium Geographicum UAM na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej i na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyły się Zawody Okręgowe II etapu XLVII Olimpiady Geograficznej przeprowadzone przez Komitet Okręgowy na czele z przewodniczącą prof. UAM dr hab. Iwoną Piotrowską.

Celem Olimpiady, organizowanej od 1974 roku z inicjatywy Pani Profesor Anny Dylikowej, jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy geograficznej oraz rozbudzanie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych zainteresowania geografią.

Ze względu na sytuację epidemiczną, wyjątkowo w tym roku, zawody odbyły się tylko w jednym dniu w pełnym reżimie sanitarnym i miały formę wyłącznie pisemną. W tegorocznych zawodach uczestniczyło 66 uczestników z województwa wielkopolskiego. Do weryfikacji przez Komitet Główny, który na tej podstawie zakwalifikuje uczniów do zawodów finałowych zaplanowanych w Gdyni, dopuszczono 30% prac o najwyższej punktacji. Podczas zawodów Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej reprezentowało sześciu pracowników WGSEiGP: Adrian Cierniak, Barbara Konecka-Szydłowska, Tomasz Kossowski, Katarzyna Kulczyńska, Paweł Motek i Robert Perdał.