Data publikacji w serwisie:

„Zaczyn zmian” - spotkanie Społeczności Praktyków projektu SELINA w Poznaniu

W dniu 15 stycznia 2024 r. pracownicy Zakładu Geografii Kompleksowej zorganizowali na naszym Wydziale warsztaty dla Społeczności Praktyków projektu SELINA. Spotkanie pod roboczym tytułem „Zaczyn zmian – Seeds of Change” dotyczyło wdrażania transformacyjnych zmian na rzecz ochrony bioróżnorodności i zachowania dobrego stanu środowiska przyrodniczego w kontekście dostarczanych usług ekosystemowych.

W gronie uczestników znaleźli się przedstawiciele Rady Miasta Poznania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Parku Narodowego Ujście Warty, Polskiego Związku Działkowców z Gorzowa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, spółki Aquanet Retencja Sp. z o. o. oraz właściciele firm EnviMap.pl i Invest-Eko s.c. reprezentujący sektor biznesu.

Ideą przyświecającą utworzeniu lokalnej Społeczności Praktyków w projekcie SELINA jest zorganizowanie grupy interesariuszy, która stworzy możliwości wzajemnego uczenia się, wymiany doświadczeń i integrowania wiedzy na temat bioróżnorodności, stanu ekosystemów i usług ekosystemowych w prywatnych i publicznych procesach decyzyjnych.

SELINA - Science for Evidence-based and Sustainable Decisions about Natural Capital​ jest międzynarodowym projektem realizowanym w ramach programu Horyzont Europa przez 50 organizacji partnerskich z​ 27 państw członkowskich UE, Norwegii, Szwajcarii, Izraela i Wielkiej Brytanii. Partnerem projektu z Polski jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowany przez pracowników Zakładu Geografii Kompleksowej naszego Wydziału. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://project-selina.eu/.