Data publikacji w serwisie:

XXIV Forum Architektury Krajobrazu

W imieniu organizatorów uprzejmie zapraszamy na ogólnopolską cykliczną konferencję naukową XXIV Forum Architektury Krajobrazu: Architektura krajobrazu wobec zagrożeń współczesności, która odbędzie się w formie online 1-2 grudnia 2022 r.

Temat XXIV Forum Architektury Krajobrazu poświęcony jest zagrożeniom dotyczącym funkcjonowania i jakości krajobrazu. Liczne zagrożenia przed którymi obecnie stajemy, wymagają szukania dróg przeciwdziałania ich skutkom, bądź ograniczenia ich wpływu na krajobraz. Mogą one dotyczyć różnych aspektów związanych z krajobrazem:

  • problemów środowiskowych (zmiany klimatyczne, deficyt wody, utrata bioróżnorodności),
  • jakości wizualnej i percepcji krajobrazu (instalacje OZE w krajobrazie, skutki nadmiernej i niekontrolowanej urbanizacji),
  • aspektów społecznych funkcjonowania krajobrazu (nierówny dostęp do dobrej jakości środowiska i zieleni jako elementu krajobrazu, nadmierne obciążenie ruchem turystycznym wartościowych krajobrazów).

Interesującymi kierunkami rozważań, którymi zamierzamy się zająć są zarówno analizy i ocena opisanych wyżej zjawisk jak i rozważania dotyczące sposobu rozwiązywania związanych z nimi problemów.

Zaproszenie kierujemy do naukowców i praktyków: architektów krajobrazu, architektów, urbanistów, geografów, planistów przestrzennych, ekologów, inżynierów środowiska, którym bliska jest tematyka krajobrazu i których działania mają wymierny wpływ na krajobraz.

W załączeniu znajduje się Komunikat 2, dotyczący XXIV Forum oraz karty zgłoszeniowe.

Jednocześnie informujemy, że przedłużeniu uległ termin zgłaszania uczestnictwa w Konferencji do 30 września br. oraz zwracamy uwagę, że pojawiła się możliwość opublikowania referatu w monografii wieloautorskiej w miejsce rozdziału w monografii, co wiąże się z wyższą punktacją artykułów wg. zasad MEiN (80 pkt.) - szczegóły znajdują się w Komunikacie 2

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
KARTY ZGŁOSZENIOWE 2.pdf 15.07.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF KARTY ZGŁOSZENIOWE 2.pdf(164.4 KB)
komunikat2.pdf 15.07.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF komunikat2.pdf(320.9 KB)
KARTY ZGŁOSZENIOWE 2.doc 15.07.2022 Paulina Perkowska
DOC
Pobierz DOC KARTY ZGŁOSZENIOWE 2.doc(212.0 KB)