Data publikacji w serwisie:

Wyróżnienie dla dr Edyty Bąkowskiej-Waldmann w konkursie pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

27 września 2021 roku dr Edyta Bąkowska-Waldmann odebrała wyróżnienie w konkursie pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. Nagrodzona praca pt. „Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej” została przygotowana pod kierunkiem Prof. dra hab. Tomasza Kaczmarka. Praca obroniona została na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w listopadzie 2020 roku.

W uzasadnieniu swojej decyzji Kapituła konkursowa napisała:

Praca dotyczy niezwykle aktualnego problemu związanego z wykorzystaniem e-partycypacji w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu lokalnej polityki przestrzennej. Autorka w sposób wnikliwy przedstawiła 9 procesów decyzyjnych odbywających się z wykorzystaniem PPGIS w aglomeracji poznańskiej. Co warte podkreślenia w dysertacji zastosowano także metodę obserwacji uczestniczącej. Pracę charakteryzuje jasność sformułowanych celów, logiczny układ i konstrukcja poszczególnych rozdziałów. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na zaproponowany przez Autorkę model stosowania PPGIS w procesie decyzyjnym związany z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na wnioski aplikacyjne. Warte podkreślenia jest także znaczenie przeprowadzonych badań i sformułowanych w dysertacji wniosków w kontekście wyzwań pandemii i prowadzenia w jej czasie procesów partycypacyjnych.


Badania dr Edyty Bąkowskiej-Waldmann towarzyszyły m.in. realizacji projektu „Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych III (PBS3/A9/39/2015). Projekt realizowany był przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM pod kierownictwem Prof. dra Piotra Jankowskiego.

Informacja na temat tegorocznych laureatów Konkursu jest dostępna TUTAJ.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Skan dyplomu_Bąkowska-Waldmann.pdf 15.10.2021 Tomasz Herodowicz
PDF
Pobierz PDF Skan dyplomu_Bąkowska-Waldmann.pdf(222.6 KB)