Data publikacji w serwisie:

Wymiana międzyuczelniana – oferta stypendialna Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii

Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej (CWWM) uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na wyjazdy zagraniczne realizowane w ramach umowy międzyuczelnianej z Uniwersytetem Christiana Albrechta w Kilonii (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel).

Oferta skierowana do wszystkich jednostek UAM:

  • pobyt naukowo-badawczy 5-miesięczny - 1 osoba (pracownicy naukowi i doktoranci)

Stypendium do CAU w Kilonii zostanie przyznane na rok akademicki 2023/2024 i może zostać zrealizowane najwcześniej we wrześniu 2023, o ile strona zapraszająca wyrazi na to zgodę. Wymagane jest nawiązanie kontaktu naukowego i nadesłanie CV z uwzględnieniem dokonań naukowych lub list motywacyjny w przypadku studentów.

Tegoroczny wakacyjny kurs w Kilonii odbywa się na przełomie lipca i sierpnia:
International Summer Course at Kiel University 2023 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl)

Wysłanie pracownika naukowego i doktoranta wiąże się z koniecznością przyjęcia przez Wydział gościa z uczelni partnerskiej (opłacenie zakwaterowania) oraz zapewnienia tej osobie diet pobytowych w wysokości do maksymalnie 200 zł dziennie lub sfinansowania udziału (5520 PLN) w Letniej Szkole Języka Polskiego studentowi z CAU w Kilonii.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur na wszystkie stypendia na załączonym formularzu „Zgłoszenie do Kilonii”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 07.02.2023 r.