Data publikacji w serwisie:

WYKŁADY OTWARTE - PROF. ELIAS G. CARAYANNIS

W imieniu władz dziekańskich serdecznie zapraszamy na cykl wykładów otwartych oraz seminariów, które przeprowadzi Elias G. Carayannis, profesor w obszarze innowacji, technologii i  przedsiębiorczości, dyrektor ds. badań w the European Union Research Center (EURC), George Washington University School of Business (GWSB)  oraz chief scientist w Fraunhofer Institute for Mechatronic Systems Design w Niemczech. Kilkumiesięczna współpraca odbywa się w ramach projektu TeRRIFICA finansowanego z programu H2020. Ponadto profesor zaprasza do indywidulanych konsultacji i spotkań.

Elias G. Carayannis jest profesorem w obszarze innowacji, technologii i przedsiębiorczości, jest współzałożycielem i dyrektorem Global and Entrepreneurial Finance Research Institute (GEFRI), dyrektorem ds. badań w the European Union Research Center (EURC), George Washington University School of Business (GWSB). Jest także jednym z wiodących naukowców w Fraunhofer Institute for Mechatronic Systems Design w Niemczech.

Prof. Carayannis jest autorem ponad dwustu pięćdziesięciu artykułów naukowych i ponad pięćdziesięciu książek naukowych publikowanych w takich wydawnictwach jak Springer, CRC Press, Praeger/Greenwood, Palgrave/MacMillan and Edward Elgar.

Jest redaktorem naczelnym w: Edward Elgar Book Series on Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship; the Springer Book Series on Innovation, Technology, and Knowledge Management; the Palgrave MacMillan Book Series on Democracy, Innovation and Entrepreneurship for Growth (DIE4Growth), the Springer Book Series on Arts, Research, Innovation and Society (ARIS), the Springer Journal of the Knowledge Economy; the Springer Journal of Innovation and Entrepreneurship: A Systems View Across Time and Space and the IGI International Journal of Social Ecology and Sustainable Development. Jest także członkiem zespołów redakcyjnych wielu innych czasopism naukowych.

Mówi biegle po angielsku, grecku, niemiecku, francusku, zna doskonale hiszpański.

Wykłady zaczynają się 4 marca a szczegółowa agenda spotkań znajduję się w LINKU

Pierwszy wykład otwarty zatytułowany The ecosystem as helix: regional co-opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models odbędzie w dniu 4 marca o godzinie 10.00 na kanale Ms Teams wydziału pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abadba213154a4691af1dac5ba7b2403f%40thread.tacv2/1645819064933?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22174f22ba-3c7b-4d6e-be3f-8c39e356bff7%22%7d

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Wykłady i seminaria_prof. Carayannis.pdf 28.02.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Wykłady i seminaria_prof. Carayannis.pdf(71.1 KB)