Data publikacji w serwisie:

Wydział reprezentowany na I Międzynarodowym Kongresie Regeneracji Miast Przemysłowych w Łodzi

W dniach 22-23 czerwca 2021 roku w Łodzi odbył się I Międzynarodowy Kongres Regeneracji Miast Przemysłowych.

Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych” stał się miejscem wymiany poglądów na temat strategicznych wyzwań przed jakimi stają współczesne miasta przemysłowe konkurujące na arenie międzynarodowej. Problemy miast przemysłowych, które przeszły kryzysy i ciągle dostosowują się do nowych warunków są mniej lub bardziej znane. W takich miastach skoncentrowane są aktywności gospodarcze immamentnie związane z cyklami biznesowymi o różnej czasoprzestrzennej skali. Miasta przemysłowe w szczególny sposób podlegają także wielkim globalnym cyklom technologicznym, które zmieniają geografię impulsów rozwojowych szczególnie, gdy funkcje gospodarcze miast były i często nadal są uwarunkowane dostępnością i kosztami dostaw surowców i zasobów naturalnych. Dlatego kluczową kwestią kongresu będzie pytanie „Jak zachować trwałą zdolność do rozwoju miasta o tradycjach przemysłowych w oparciu o nowoczesną wytwórczość?”. Łódź jako miasto o dwustuletnich tradycjach przemysłowych stała się doskonałym miejscem aby na to pytanie odpowiedzieć i skonfrontować z rzeczywistością.

W ramach Kongresu, stanowiącego jedną z aktywności Open Eyes Economy Summit, sesję poświęconą małym i średnim miastom przemysłowym i ich wyzwaniom zmian funkcjonalnych, na zaproszenie Organizatorów, moderował dziekan naszego wydziału prof. dr hab. Paweł Churski. W ramach tej sesji bardzo interesującą dyskusję na temat Sprawiedliwej Transformacji – wyzwań i szans dla kurczących się miast przeprowadzili dr. Emilia Jaroszewska – adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej naszego wydziału oraz Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski. Szczegóły na temat Kongresu dostępne są pod adresem: https://www.regeneracjamiast.pl/