Data publikacji w serwisie:

Wydział reprezentowany na Annual Meeting AAG 2023

W dniach 23-27 marca 2023r. w Denver odbyła się kolejna edycja corocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Geografów (American Association of Geographers).

W konferencji uczestniczyli pracownicy naszego wydziału:

dr Edyta Bąkowska-Waldmann przedstawiła w ramach sesji Interrogating the Impacts of Participatory Mapping - seeing / knowing / measuring/ valuing / articulating the impacts referat pt. Advances and outcomes of participatory mapping in Poland. Wystąpienie stanowiło prezentację wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu The prospects for the implementation of participatory planning support system (PPSS) practices in decision-making processes in local governments in Poland realizowanego w ramach konkursu IDUB 50×50: pięćdziesiąt grantów dla 50 młodych naukowców. Celem projektu była identyfikacja stanu oraz potencjału wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce rozwiązań wspomagajacych partycypację publiczną w planowaniu przestrzennym.

dr hab. Adam Radzimski zaprezentował referat pt. Evaluating the accessibility of social housing by sustainable travel modes: a study in Poznań, Poland w sesji Transportation Justice 4: Exploring (Un)Sustainable and (In)Equitable Mobilities: Part I będącej częścią ścieżki Transportation Justice. Referat stanowił prezentację wyników finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu Społecznie zrównoważona polityka transportowa i jej implikacje dla dużych miast Polski, którego celem jest analiza polityk transportu zrównoważonego w kontekście występujących w miastach nierówności.

dr Krzysztof Stachowiak zaprezentował (udział zdalny) referat pt. Urban mindware’ in governing post-socialist shrinking cities, w ramach sesji: Place Management 3: Conceptualising an emerging research field. Prezentacja stanowiła formę upowszechniania wyników projektu Re-City (Reviving shrinking cities – innovative paths and perspectives towards livability for shrinking cities in Europe) realizowanego w ramach programu UE Horyzont 2020.
Link do publikacji: https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781839107047/book-part-9781839107047-20.xml

prof. dr hab. Paweł Churski i dr. Maciej Pietrzykowski (UE Poznań) zaprezentowali referat pt. Development trajectories and distinctive characteristics of inner peripheries in Poland, w ramach sesji Geographies of Inequality: Beyond ‘Left Behind’ Places. Referatzostał przygotowany przez Zespół projektu TIPERICO, który jest realizowany przez Konsorcjum trzech uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którym kieruje prof. Paweł Churski.  Głównym celem projektu jest identyfikacja prawidłowości zmian rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze wybranych obszarów wewnętrznych peryferii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich wrażliwości i odporności na konsekwencje kryzysu SARS-CoV-2 oraz wynikających z tego rekomendacji dla zmian ukierunkowania oraz sposobów realizacji interwencji polityki rozwoju.