Data publikacji w serwisie:

Wydział aktywnym uczestnikiem IV Krajowego Forum Miejskiego

W dniu 21 grudnia 2021 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się IV Krajowe Forum Miejskie, podczas którego zaprezentowano projekt Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Uczestnikiem dyskusji, na zaproszenie organizatorów, był prof. Paweł Churski, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na pilną konieczność zmiany prawa planowania przestrzennego w Polsce oraz pełnej integracji systemu planowania społeczno-gospodarczego oraz systemu planowania przestrzennego, bez których nie uda się sprostać wyzwaniom przed którymi stają polskie miasta. Prof. Paweł Churski podkreślił potrzebę pełnego wykorzystania w procesie rozwoju kraju walorów policentrycznej sieci miejskich ośrodków regionalnych w Polsce. Zwrócił również uwagę na konieczność wzmocnienia instytucjonalnego współpracy samorządów terytorialnych w obszarach funkcjonalnych, w tym potrzebę wprowadzenia ustawy metropolitalnej nie ograniczającej się do obszaru Górnego Śląska oraz przygotowania adekwatnych rozwiązań dla miast średnich i małych.

Pełne materiały z tego spotkania dostępne są pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/krajowe-forum-miejskie/