Data publikacji w serwisie:

VIII Spotkanie Partnerów Projektu TeRRFIFICA oraz obchody #EUGreenWeek w Poznaniu!

W dniach od 30. maja do 1. czerwca 2022 r. odbyło się w Poznaniu ósme spotkanie partnerów projektu TeRRIFICA (Horyzont 2020), podczas którego ponad 20 osób wymieniało się doświadczeniami ze współdziałania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w 6. regionach Europy położonych w Hiszpani (Metropolia Barcelony), Białorusi (Mińsk), Francji (Bretania, Normandia, Kraje Loary), Polsce (Aglomeracja Poznańska), Niemczech (region Vechty i Cloppenburga) i Bałkanach (Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercogowina).

W trakcie spotkania przedstawiciele regionów pilotażowych w kreatywny sposób przybliżali kolejne etapy współpracy z przedstawicielami szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu, władz i nauki ukierunkowane na współopracowanie planów działań na rzecz klimatu dla wybranych hot-spotów, czyli miejsc wskazanych przez użytkowników narzędzia #MapujKlimat (mapujklimat.terrifica.eu) jako wymagających interwencji wzmacniających przystosowanie do zmian klimatu. Plany te stanowią jeden z głównych produktów projektu przyczyniając się do uspołecznienia procesu przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji. W tym miejscu warto podkreślić, że narzędzie #MapujKlimat odegrało ważną rolę nie tylko w przygotowaniu nieformalnych planów działań w regionch, ale jak w przypadku Aglomeracji Poznańskiej wsparło prace nad Planem Adaptacji do Zmian Klimatu dla Metropolii Poznań. Zebrane z jego wykorzystaniem dane (citizen science) wykorzystano w części diagnostycznej do oceny podatności i wrażliwości poszczególnych części Aglomeracji na ddziaływanie skutków zachodzących zmian klimatycznych.

Obok części raportowej dotyczącej postępu prac w poszczególnych pakietach roboczych istotnym elementem spotkania były sesje poświęcone przyszłości narzędzia crowdmappingowego oraz zaplanowania dalszych działań w regionach pilotażowych, w tym przeprowadzenia krajowych sympozjów podsumowujących osiągnięcia projektu. Podczas obrad zapadły kluczowe decyzje organizacyjne związane z przygotowaniami do Międzynarodowej Szkoły Letniej TeRRIFICA w Barcelonie we wrześniu 2022 r. i międzynarodowej konferencji wieńczącej prace w projekcie, która ma się odbyć w listopadzie br. w Brukseli.

Bez wątpienia jednym z ekscytujących momentów spotkania był wykład cenionego eksperta UNEP Jana-Gustava Strandeasen’a pt. The Agenda That Changed The World. W swoim wystąpieniu w dniu 30. maja Jan-Gustav przybliżył proces kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym ze szczególnym odniesieniem się do wyzwań związanych ze zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności. Wykład stanowił jedno z dwóch wydarzeń towarzyszących zorganizowanych przez UAM w Poznaniu w ramach obchodów europejskiego zielonego tygodnia – EUGreenWeek. Drugim z wydarzeń był zielony spacer ulicami Poznania w dniu 1. czerwca  - TeRRIFICA Green Walk -  poprowadzony ze Śródki wzdłuż rzeki Warty w kierunku Starego Rynku. Rola przewodników przypadła w udziale pracownikom Zakładu Geografii Kompleksowej WGSEiGP UAM na czele z Andrzejem Mizgajskim, Katarzyną Fagiewicz i Małgorzatą Stępniewską. W lekkiej formule przybliżyli oni uczestnikom wpółczesne problemy rozwoju miast, w tym wyzwania związane z przystosowaniem do zmian klimatu, oraz znaczenie zielono-niebieskiej infrastruktury w kształtowaniu jakości życia mieszkańców. Spacer poprzedziła wycieczka autokarowa, podczas której partnerzy projektu mogli na własne oczy zobaczyć charakterystyczne elementy klinowo-pierścieniowego systemu zieleni w Poznaniu oraz przyjrzeć się strukturze przestrzennej tego miasta.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Photos.pdf 10.06.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Photos.pdf(4.2 MB)