Data publikacji w serwisie:

V Festiwal „Książka i Miasto”

Przekazujemy informacje od organizatorów festiwalu "Książka i Miasto", który odbywa się w formie zdalnej w dniach 30.11 - 4.12. br. Program i linki umożliwiające udział w wydarzeniach znajdują się poniżej.

Motywem przewodnim V Festiwalu „Książka i Miasto” są miejskie peryferie, obrzeża i przedmieścia. Temat ten rozumiemy bardzo szeroko, tak jak szeroko można rozumieć opozycję centrum – peryferie, jako jedną z podstawowych kategorii opisu miasta. Pragniemy przyjrzeć się przedmieściom - zwanym zwykle wielkimi sypialniami miast - w perspektywie historycznej, demograficznej, urbanistycznej i socjologicznej. Naszym celem jest dostrzeżenie specyfiki peryferium i relacji w jakich pozostaje z centrum.

Wykorzystując tę wiedzę chcemy dalej skupić się na miejskiej tkance społecznej, tak żeby poświęcić uwagę tym zjawiskom oraz grupom społecznym, które egzystują w oddaleniu od głównego nurtu miejskiego życia. Określa się je często mianem „zagrożonych wykluczeniem społecznym”, ale co to tak naprawdę oznacza w przypadku grup takich jak osoby z niepełnosprawnościami, przechodzące kryzys bezdomności czy grup przybyszów - migrantów lub uchodźców? Czy rzeczywiście są na marginesie miejskiego życia, a jeśli tak to jakie są ich relacje z "centrum"? Co z tymi, dla których życie na obrzeżach (rozumianych oczywiście szerzej niż przedmieścia) jest świadomą decyzją? Miasto niewątpliwie nie byłoby tak bogatą mozaiką społeczną, gdyby jego mieszkańcami nie byli także ci, którzy z własnej woli wybrali życie na marginesie. Za przykład takich społeczności posłużą nam radykalni ekologicznie freeganie.


Program festiwalu

30 listopada godz. 19.00
„ Co każdy o przedmieściach wiedzieć powinien”
wykład dr. hab. Agnieszki Barczykowskiej
https://us02web.zoom.us/j/85783271693
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/898401754397049/

01 grudnia godz. 19.00
Dwugłos o freeganizmie.
Udział biorą : Dorota Kotas i Marta Sapała
Prowadzenie: Ola Kołodziejek
https://us02web.zoom.us/j/87092617001
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1264011457406706/

02 grudnia godz. 19.00
wieczór autorski Marty Reimann wokół książki „Nie przywitam się z państwem na ulicy”
prowadzenie : Ola Kołodziejek
https://us02web.zoom.us/j/87144519284
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/259960272838862/

03 grudnia godz.19.00
wieczór autorski Ludwiki Włodek wokół książki „Gorsze dzieci Republiki”
prowadzenie : Roman Kurkiewicz
https://us02web.zoom.us/j/89968378710
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/885380815672263/

04 grudnia godz. 12.00
"Poznański etos? Stereotyp i autostereotyp poznańskości"  – warsztat
prowadzenie : dr hab. Marek Nowak , dr Przemysław Pluciński
https://us02web.zoom.us/j/82439424603 Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/915377712439097/