Data publikacji w serwisie:

Udział WGSEiGP w projekcie: Cyfrowa Szkola Wielkopolsk@ 2020

Wydział bierze aktywny udział w projekcie mającym na celu podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Prof. Paweł Churski, obok innych zacnych postaci naszego Uniwersytetu, wygłosi wykład pt. Jak fundusze europejskie różnicują przestrzeń Polski. Szansa czy zagrożenie?, którego transmisja odbędzie się 20 maja 2020 r. o godz. 10.00 na kanale YouTube.

Wykład realizowany jest w ramach projektu Wielkopolska Szkoła Cyfrow@, który jest finansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.