Data publikacji w serwisie:

Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej monografii pracowników Wydziału w ramach cyklu Studia KPZK. Praca stanowi jeden z głównych efektów projektu NCN Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów mniej rozwiniętych (2015/19/B/HS5/00012).

W monografii pt. Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie przedstawiono ramy teoretyczne podejścia zorientowanego terytorialnie w polityce rozwoju, które uwzględnia układ czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w kontekście nowych wyzwań polityki regionalnej. Dodatkowo zaprezentowano algorytm postępowania badawczego umożliwiający weryfikację założeń teoretycznych, bazujący na podejściu ilościowym i jakościowym. Monografia obejmuje również diagnozę stanu realizacji polityki zorientowanej terytorialnie w Wielkopolsce wraz z identyfikacją czynników rozwoju społeczno‑gospodarczego w kontekście nowych wyzwań polityki regionalnej. Sformułowano również rekomendacje w zakresie ich wykorzystania w praktyce działań interwencyjnych.