Data publikacji w serwisie:

Student kierunku Gospodarka Przestrzenna otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Serdeczne gratulacje dla Pana inż. Patryka Nisiewicza, studenta kierunku transport na Politechnice Poznańskiej oraz kierunku gospodarka przestrzenna na naszym Wydziale, który otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022.

W dniu 31 marca 2022 r. – spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek – przyznał stypendium 432 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez Zespół doradczy do oceny wniosków.

Rekomendacje Zespołu obejmowały wyłącznie wnioski ulokowane najwyżej w rankingach dyscyplinowych w ramach danych dziedzin, zawierające wyłącznie znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Dzięki temu stypendium otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie (46 z 47) dyscypliny naukowe i artystyczne

Stypendium Ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na jej rachunku bankowym.

Szczegółowe informacje dot. stypendium oraz studentów, którzy je otrzymali znajdują się NA STRONIE