Data publikacji w serwisie:

Strategia rozwoju ponadlokalnego – poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego

Nowy podręcznik dla samorządu terytorialnego przygotowującego strategię rozwoju ponadlokalnego bazujący na ekspertyzie pracowników Wydziału.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało podręcznik poświęcony strategii rozwoju ponadlokalnego. Razem z funkcjonującym już podręcznikiem Strategia rozwoju gminy, stanowi on element szerszych działań resortu na rzecz wsparcia samorządów w przygotowaniu strategii rozwoju i dokumentów pozwalających na aplikowanie o środki unijne. Podręcznik został opracowany z myślą o wsparciu współpracujących ze sobą samorządów oraz promocji procesu integracji planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego.

Opracowanie przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej bazuje na Ekspertyzie przygotowanej przez Zespół pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w składzie: prof. Paweł Churski, dr Przemysław Ciesiółka, dr Bartłomiej Kołsut, prof. Łukasz Mikuła. Mamy nadzieję, że zawarte w nim wskazówki i przykładowe rozwiązania zachęcą jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia współpracy z sąsiadami i planowania rozwoju ponad podziałami administracyjnymi.

Zapraszamy do lektury i korzystania z informacji zawartych w podręczniku: LINK do podręcznika

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-rozwoju-ponadlokalnego--poradnik-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Strategia_rozwoju_ponadlokalnego.pdf 15.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Strategia_rozwoju_ponadlokalnego.pdf(5.2 MB)