Data publikacji w serwisie:

Strategia rozwoju gminy Suchy Las - zakończenie prac nad diagnozą stanu

W poniedziałek 14 września odbyło się w Suchym Lesie spotkanie warsztatowe zespołu opracowującego Strategię rozwoju gminy Suchy Las, podsumowujące prace nad diagnozą stanu.

Strategię przygotowują nasi studenci z kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju pod kierunkiem dra Bartłomieja Kołsuta. Jest to także część szerszego porozumienia, które nasz Wydział podpisał z jedną z najszybciej rozwijających się gmin podmiejskich w Polsce. Jego efektem będą także staże i praktyki zawodowe naszych studentów w gminie, podczas których będą oni mogli bezpośrednio poznawać problemy i wyzwania rozwojowe, przed jakimi stoją takie gminy jak Suchy Las.