Data publikacji w serwisie:

Staż doktorancki mgr Krzysztofa Adama Kowalczyka na WGSEiGP

W dniach od 27 czerwca do 1 lipca na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej staż doktorancki odbył mgr Krzysztof Adam Kowalczyk z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktorant przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. UP dr hab. Agnieszki Kwiatek-Sołtys, która kierujeKatedrą Geografii Miast i Obszarów Wiejskich.

W czasie stażu zapoznał się ze specyfiką badań naukowych prowadzonych na naszym Wydziale oraz ofertą dydaktyczną. Odbył konsultacje, w trakcie których poruszano kwestie związane z problematyką badawczą podejmowaną w pracy naukowej Doktoranta. Staż był również okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy z doktorantami pracującymi na WGSEiGP.